Officiële start van netwerklocatie Energy Cave

Gisteren is de nieuwe netwerklocatie Energy Cave met alle partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en de publieke sector tijdens een feestelijke werkconferentie officieel geopend. De Energy Cave is gevestigd op At the Park, het voormalig Shellcomplex aan het Kesslerpark en is een broedplaats voor kennisdeling, onderwijs en innovatie rondom geothermie en energietransitie. De inzet van alle betrokkenen werd tijdens de conferentie verzilverd; diverse directeuren en bestuurders hebben de samenwerking bekrachtigd met een handtekening onder de intentieovereenkomst.

Nederland staat voor een complexe opgave: het realiseren van een verschuiving van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energieopwekking. De verzilverde samenwerking is gericht op deze transitie. Samenwerkingspartners hebben daartoe een gezamenlijke uitvoeringsagenda opgesteld waarin expliciet aandacht is voor een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, kennisoverdracht en innovatie. Niet alleen voor Rijswijk maar voor de hele regio. Zo wordt er nieuw onderwijs ontwikkeld, kan het bedrijfsleven nieuwe boortechnieken testen in het Innovatielab RCSG en kunnen inwoners binnenkort terecht bij de expositie “Rijswijk Schakelt Over” voor alle informatie en vragen over het verduurzamen van hun woning.

Onderwijsprogramma

Een grote maatschappelijke uitdaging in deze transitie is namelijk het vraagstuk van voldoende en geschikt opgeleide arbeidskrachten. Er bestaat op dit moment een tekort aan praktisch (technisch) opgeleid personeel en de vraag neemt komende jaren toe. Met de komst van de Energy Cave biedt het concreet kansen om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen samen met onderwijspartners en partijen als ROC Mondriaan, Darel Educatie, IWNL, Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College en de Energy Switch van TU Delft. Maar ook organisaties als Eneco, de Provincie Zuid-Holland, TNO, Kadans Science Partner, Gemeente Den Haag, The Hague Business Agency en spelers als Energie Beheer Nederland, International Geothermal Association (IGA), Shell en Geothermie NL zijn actief betrokken.

“In 2019 zijn we als gemeente Rijswijk het onderwijsprogramma Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk (NOER) gestart. We werkten aan het versterken van de regionale samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven, en specifiek ten aanzien van techniekonderwijs. Primair doel van het programma is om jongeren op te leiden voor de juiste banen, en andersom, om de jongeren zo goed mogelijk te informeren, inspireren over het beroepenveld zodat ze in staat zijn de juiste studiekeuze te maken en daarmee uitval te voorkomen. Ik ben blij dat alle inspanningen geleid hebben tot dit nieuwe experience center de Energy Cave. Alleen samen bereik je meer, sneller en met betere resultaten”, aldus onderwijswethouder van de gemeente Rijswijk Johanna Besteman.

Regionale samenwerking geothermie & energietransitie

Aandacht voor een goede aansluiting tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aangeboden onderwijs is essentieel. Ruud van Diemen, ROC Mondriaan: “Door deze samenwerking krijgt het onderwijs de kans om samen met bedrijfsleven en partners nieuwe skills en technieken in te brengen in het onderwijs en met deze vernieuwing de ‘future technician’ voor de energietransitie op te leiden. En doordat er in de keten samen gewerkt wordt komt er ook een nieuwe instroom op gang voor onze mbo techniek-opleidingen. Die instroom hebben we hard nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen”.

Het klimaat verandert en de energietransitie is in volle gang. Samenwerken rondom aardwarmte en energie biedt bedrijven, overheden, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen de kans om sneller en slimmer te innoveren en bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken. Andrew Campbell, Eneco: “Door samen te werken met andere partijen in de warmteketen kunnen wij de energietransitie helpen versnellen. Door kennis en ervaring van verschillende partijen in de warmteketen te combineren, en een forum voor kruisbestuiving te bieden, kan de Energy Cave een belangrijke katalysator worden in die versnelling.” Ook The Hague Business Agency, is enthousiast over de samenwerking. Philip Mulder: “Op termijn hopen wij vanzelfsprekend buitenlandse bedrijven in de geothermiesector naar de regio te halen en deze aan te sluiten bij initiatieven als Energy Cave en RCSG met het ‘boorput onderzoeks-en testcentrum”.

Partners participeren in de Energy Cave, vanwege de unieke focus op aardwarmte als onderdeel van de energietransitie. Dit bezoekerscentrum draagt bij aan het zakelijke profiel van innovatiecampus ‘At the Park’. Martin Hulsebosch, Gemeente Den Haag: ‘Deze regio heeft alle kaarten in handen om impactbedrijven met innovaties op het gebied van aardwarmte aan zich te binden. De Energy Cave maakt zichtbaar wat er qua innovaties in bodem en ondergrond gebeurt. Het mooie aan de faciliteit is dat deze geschikt is voor bewoners, bedrijven en onderwijs.’  

Regionale samenwerkingDe partijen (zie afbeelding) in het netwerk vormen samen de Coalition of the Willing. De inrichting van de Energy Cave wordt steeds verder uitgebreid aan de hand van de uitvoeringsagenda. Ook vinden er wekelijks meerdere bijeenkomsten plaats, georganiseerd door externe partijen zoals Geothermie NL, Shell, regionaal bestuurlijke overleggen (RES), TNO etc.

Ook samenwerken rondom de actuele thema’s geothermie en energietransitie? Neem dan contact op via: info@energycave.nl

Interessant artikel? Deel hem via je favoriete kanaal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp