Educatie

Over geothermie & energietransitie in de regio

In de Energy Cave werken studenten, docenten en onderzoekers van verschillende onderwijsinstellingen samen met ondernemers. Zij werken aan technische innovaties op het gebied van geothermie en de energietransitie voor de regio, en vertalen de opgedane kennis en ervaring door naar onderwijsprogramma’s.

Campus

Op de campus wordt hiervoor een leerwerkomgeving ingericht die lijkt op de praktijk en voorzien is van allerlei faciliteiten. Ook organiseert de Energy Cave events om jongeren, maar ook werkenden, enthousiast te maken voor een studie of baan in de warmtetechniek. Hierdoor zijn we in staat nieuwe arbeidskrachten voor het daadwerkelijk realiseren van de energietransitie op te leiden.

At the Park

Jongeren enthousiasmeren

De Energy Cave versterkt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door bij te dragen aan het opleiden van studenten tot ‘next professionals’. We bereiden huidige en toekomstige studenten uit het technisch beroepsonderwijs optimaal voor om aan de slag te gaan binnen de technische sector. Specifiek voor banen binnen de energietransitie, en in het bijzonder geothermie. Door het organiseren van excursies, gastcolleges en masterclasses voor het primair en voortgezet onderwijs, enthousiasmeren we jongeren voor technische opleidingen.

Onderwijsontwikkeling

Door maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt, is er behoefte aan een onderwijsprogramma dat een gedegen opleiding biedt aan studenten en werkenden. Het onderwijsprogramma heeft ook een magneetfunctie om instroom van technische studenten aan te trekken. Zo leveren wij de technici af waar de markt om vraagt.

Samen met onderwijspartners & het bedrijfsleven werken we actief samen.

Wat wij willen:

Nieuwsgierig naar de Energy Cave?