Innovatie

Experimenteer en onderzoek

De Energy Cave is een plek voor ontmoeting, inspiratie en innovatie, en met de campus een ideale locatie voor start- en scale-ups. Er is ruimte om te experimenteren en onderzoek te doen naar nieuwe toepassingen. Aanvullend op en in samenwerking met het RCSG.

Innovatielab RCSG

Op At the Park is TNO gehuisvest met het Rijswijk Centre for Sustainable Geo Energy (RCSG). De Energy Cave is complementair aan het innovatielab RCSG. Bij het RCSG worden aardwarmteprojecten op ware schaal getest. Alle faciliteiten zijn aanwezig om onder hoge druk en temperatuur te testen en te experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen. Bijna alle ondergrondse condities in Nederland kunnen worden nagebootst. Wereldwijd bestaan er slechts enkele vergelijkbare centra.

 Het RCSG is een hoogwaardige faciliteit waar bedrijven en organisaties onderzoek doen naar geothermie en de duurzame energietransitie. In de voormalige Shell-gebouwen bevinden zich diverse labs met een passende milieucategorie, waar onderzoeksinstellingen in kunnen trekken.

RCSG wordt ondersteund door TNO, EBN en overheidspartners als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Zuid-Holland en gemeente Rijswijk. De uitvoering van de RCSG is in handen van TNO.

Business innovation

De Energy Cave zorgt door interactie en verbinding dat kruisbestuiving tussen bedrijven, het onderzoekscentrum en onderwijs plaatsvindt. At the Park biedt als campus ruimte aan gevestigde en startende ondernemingen, start- en scale-ups, om samen innovaties te realiseren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en meer vakmensen op te leiden in het licht van de energietransitie en geothermie in het bijzonder.

Ben je benieuwd wat de Energy Cave voor jouw organisatie kan betekenen?

Succesvol Matchmaking Event

Donderdag 16 februari was het eerste Matchmaking Event Warmtetransitie in de Energy Cave bij At the Park in Rijswijk. Het event stond in het teken van het versnellen van de energietransitie door innovatie en samenwerking. Centraal stond ontmoeting en kennisdeling tussen start-ups, innovatieve bedrijven en investeerders. Daarnaast was het mogelijk de locatie met al haar faciliteiten te ervaren en te beleven.

Inspiratie nodig?