Word jij onze nieuwe programmadirecteur?

Uitvoeringsagenda | Community manager Entiteit & Governance | Geothermie & Energietransitie

Voor de cruciale door ontwikkelfase van de Energy Cave zijn wij op zoek naar een programmadirecteur.

Dit vragen wij

• Hbo-of wo werk-en denkniveau; 

• Ervaring en een relevant netwerk in het publieke en private domein; 

• Aantoonbare ervaring met het opzetten van publiekeen private samenwerkingsverbanden, inclusief het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, businessplanen subsidie-en financieringsaanvragen; 

• Beschikbaarheid van 0,6 fte voor de periode van in aanvang een jaar, met uitloop naar twee jaar; gemiddeld verspreid over drie dagen in de week;

• Kennis van en affiniteit met energietransitie/geothermie is geen must, wel een pré;

• Je bent bij voorkeur direct of spoedig beschikbaar.

Jouw profiel

Je…

• hebt van nature ondernemerszin; bent vasthoudend en doelgericht; 

• bent een business developer pur sang; 

• weet hoe je een idee moet omzetten in een concreet businessplan; 

• bent communicatief vaardig en kan je schriftelijk goed uitdrukken; 

• werkt zelfstandig en neemt het initiatief; 

• kunt in ingewikkelde en complexe krachtenvelden opereren en bent in staat om daarin tot resultaten te komen; 

• kunt de wensen van individuele partners vertalen naar een gemeenschappelijk belang. 

Dit bieden wij

Een uitdagende en interessante (interim-) opdracht op het snijvlak van maatschappelijke adoptie, informatievoorziening, onderwijsvernieuwing, innovatie en kennisdeling t.a.v. de energietransitie (en geothermie); 

• met betrokken stakeholders, zoals EBN, Eneco, Gemeente Rijswijk, ROC Mondriaan, Provincie Zuid-Holland en TNO die je ondersteunen bij het realiseren van duurzaam succes;

 • in een divers, regionaal werkgebied, met mogelijkheden om jouw netwerk uit te breiden met interessante spelers; 

• we willen deze opdracht invullen via ZZP-constructie voor een periode van een jaar, gemiddeld drie dagen per week (0,6fte), met mogelijkheid tot verlenging;

• Je kunt solliciteren tot en met donderdag 11 mei, op dinsdag 16 mei hoor je of je wordt uitgenodigd op gesprek, de gesprekken zelf vinden woensdagmiddag 17 mei plaats.

Contact

De sluitingsdatum van de sollicitatie is 11 mei 2023. Sollicitaties (CV en motivatie) kunnen gestuurd worden naar vacature@energycave.nl.

We hebben behoefte aan een krachtige programmadirecteur die de entiteit en de businesscase van de Energy Cave verder vorm geeft. Als programmadirecteur ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband met de eerste uitvoeringsagenda als leidraad.

Jouw primaire taak is het omzetten van al het enthousiasme naar concrete samenwerkingsovereenkomstenen exploitatiedekking te realiseren. Je hebt hierbij aandacht voor de kansen en mogelijkheden die er liggen vanuit subsidie-en/of cofinancieringstrajecten.

je gaat op zoek naar verdere samenwerking met andere projecten en campussen in de regio en stelt waar nodig de aanvragen op om verdere bijdragen uit de metropool, provinciale en/of nationale bijdragenregelingen te verkrijgen.

Werkzaamheden als het stimuleren van business development, indienen van subsidieaanvragen, budget beheer en het afleggen van financiële-en operationele verantwoording aan het bestuur, maken onderdeel uit van jouw werkzaamheden.

Als leider van dit initiatief weet je effectief mensen te verbinden en middelen te organiseren rondom gemeenschappelijke doelstellingen en belangen. Daarnaast acquireer je nieuwe relevante partijen en verbindt deze duurzaam aan de Energy Cave.

Ook ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een formele organisatie(zelfstandige entiteit en governance). Je hebt oog voor de juiste focus in de uit te voeren activiteiten, kunt het tempo vasthouden en bewaakt de voortgang van de ontwikkeling (operationeel en financieel) van de Energy Cave.

Voor de Energy Cave is reeds een creative director/programmamanager Experience Center aangesteld, welke verantwoordelijk is voor de (kennis)inhoudelijke invulling en inrichting van de locatie. Ook onderhoudt de creative director contacten met het speelveld (partners, verschillende doelgroepen en potentiële partners).

Tevens is er een vaste communicatiemedewerker die verantwoordelijk is voor de communicatiestrategie en alle uitingen, huisstijl en social media. Daarnaast wordt een programmamanager voor het InnovationCenter en een programmamanager voor het Education Center aangesteld.

Het bestuur is jouw opdrachtgever. Totdat de Energy Cave een zelfstandige entiteit is, werk je in opdracht van Gemeente Rijswijk.

 De Energy Cave is een reeds bestaand publiek-privaat samenwerkingsverband rondom Geothermie & Energietransitie dat verder geprofessionaliseerd moet worden in entiteit, organisatie en governance. De energietransitie is in de metropool regio Rotterdam-Den Haag volop bezigen Rijswijk is hotspot op het gebied van geothermie. 

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, kan een belangrijke rol spelen inde overgang naar duurzame energievoorzieningen. De Energy Cave campus op At the Park in Rijswijk zet zich de komende jaren in om de ontwikkeling van geothermie te versnellen en ontvangt daarvoor een projectbijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). 

Bij geothermie wordt duurzame warmte uit de ondergrond gebruikt om gebouwen en kassen te verwarmen. De metropoolregio beschikt over een geschikte ondergrond om gebruik te maken van geothermie. Maar er zijn ook uitdagingen: zo is er een groot tekort aan personeel, ontbreekt de kennis over geothermie bij potentiële investeerders en is de onbekendheid bij potentiële gebruikers (inwoners) groot. Deze uitdagingen moeten worden aangepakt om de toepassing van geothermie te kunnen versnellen.  

Missie van de Energy Cave

De Energy Cave wilals regionale gemeenschap komen tot kennisdeling, educatie en innovatie om gebruik van geothermie te stimuleren en daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarom richt de Energy Cave in Rijswijk zich de komende jaren ook op het aantrekken, opleiden en behouden van toekomstige medewerkers op het gebied van geothermie. Deze kennis en vakmanschap versnellende ontwikkeling van geothermie als duurzame energiebron, ook voor andere gemeenten in de regio. De Energy Cave in Rijswijk ontvangt voor de komende twee jaar een projectbijdrage, in de vorm van cofinanciering van MRDH, om zich verder te ontwikkelen en te versterken tot een geothermie campus.

Energy Cave | Kesslerpark 1 | 2288 GS Rijswijk | info@energycave.nl | www.energycave.nl 

Met de bijdrage van de MRDH werkt de Energy Cave de komende twee jaar aan professionalisering van de organisatie. Daarbij wordt ook verdere samenwerking gezocht met andere projecten of campussen in de metropoolregio, op het gebied van energietransitie en innovatie.

De Energy Cave richt zich op drie onderdelen

Experience Center: hier kunnen inwoners en bezoekers verder kennismaken met de energietransitie en geothermie. De toepassing van geothermie wordt in het Experience Center zichtbaar gemaakt met materialen, filmpjes en experimenten.

Education Center: leerlingen worden enthousiast gemaakt voor (techniek)onderwijs en er wordt samen met onderwijs en gelieerde organisaties nieuw relevant onderwijs voor studenten en zij-instromers ontwikkeld. 

Innovation Center: Aanvullend op en in samenwerking met het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG)worden innovaties bedacht en getest, vinden innovatieve bedrijven en investeerders elkaar en worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld. 

De Energy Cave organiseert events zoals matchmaking-days en biedt een inspirerende vergaderlocatie voor organisaties. Zo wordt aan een innovatie-ecosysteem voor de hele regio gebouwd en stimuleren en versnellen we innovatie, (praktijk)onderwijs en economische groei in de regio. De Energy Cave is een samenwerkingsverband in oprichting met partners,die nog moet worden omgezet naar een samenwerkingsentiteit. De aanvraag voor professionalisering en versterking van de Energy Cave aan de MRDH is hierop vooruitlopend ingediend door Gemeente Rijswijk, ROC Mondriaan en TNO/Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy.

Voor meer informatie, vragen en/of sollicitaties kun je contact opnemen met: 
 
• Mark Kraakman, Domeinmanager Maatschappelijke Ontwikkelingen (06 211 314 26)
 
• Saskia du Bois, projectleider Onderwijs Arbeidsmarkt Gemeente Rijswijk 
(06 37 46 02 51)
 
• Amanda Smit, senior Beleidsmedewerker Economische zaken Gemeente Rijswijk, 
(06 18 64 64 41)

Interessant artikel? Deel hem via je favoriete kanaal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp