Vraagstukken over de energietransitie tastbaar

💡 De Energy Cave maakt vraagstukken en thema’s in de energietransitie tastbaar!

Onlangs hebben we deze fysieke weergave gemaakt waarin de huidige CO2-voetafdruk van verschillende landen per hoofd van de bevolking weergegeven wordt. #letterzdesign heeft geholpen om de buisjes op een professionele manier tentoon te stellen.

Met deze buisjes willen we de bezoeker laten nadenken over wat een eerlijke verdeling is in de mondiale CO2-reductie:
🤔 Moet een land als Ethiopië evenveel reduceren of moeten landen proportioneel aan inwoneraantal hun voetafdruk reduceren? 

Om leerdoelen van leerlingen te verbinden aan grotere maatschappelijke thema’s, hebben we onlangs een debat gehouden met leerlingen uit een 4 HAVO aardrijkskundeklas van het Haags Montessori Lyceum. Leerlingen kregen hier een land toebedeeld en konden aan de hand van hun BBP, inwonersaantal en oppervlakte beargumenteren waarom zij wel of niet minder CO2 uit zouden moeten stoten.

Interessant artikel? Deel hem via je favoriete kanaal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Uitnodiging: 10 september 2024 | 14:45 – 18:00 uur

De energietransitie versnellen door innovatie? Dat lukt alleen door samenwerking!

Daarom brengen we startups, innovatieve bedrijven en investeerders samen in de Energy Cave voor het 2e Matchmaking Event Warmtetransitie.

Onze Matchmaking Events staan in het teken van het versnellen van de energietransitie door technologie, innovatie en samenwerking.

Centraal staat ontmoeting en kennisdeling tussen startups, (technologisch) innovatieve
bedrijven en investeerders.