Partners aan het woord

Lees hun verhalen en raak geïnspireerd

De transformatie van fossiele naar nieuwe duurzame energie, zoals aardwarmte, heeft veel impact; maar biedt ook veel kansen om de energietransitie mogelijk te maken. Belangrijke spelers bundelen hun krachten in de Energy Cave. Samen zijn we in staat om sneller en slimmer te innoveren en bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken.

Onze partners

Lees hier meer over onze partners

Uitnodiging: 10 september 2024 | 14:45 – 18:00 uur

De energietransitie versnellen door innovatie? Dat lukt alleen door samenwerking!

Daarom brengen we startups, innovatieve bedrijven en investeerders samen in de Energy Cave voor het 2e Matchmaking Event Warmtetransitie.

Onze Matchmaking Events staan in het teken van het versnellen van de energietransitie door technologie, innovatie en samenwerking.

Centraal staat ontmoeting en kennisdeling tussen startups, (technologisch) innovatieve
bedrijven en investeerders.