The Hague business agency

Philip Mulder

Business Advisor New Energy

‘Wij hopen buitenlandse bedrijven in de geothermiesector naar de regio te halen en deze aan te sluiten bij initiatieven als Energy Cave en RCSG.’

The Hague Business Agency probeert buitenlandse bedrijven naar de Haagse regio te halen om zich hier te vestigen. Daarnaast blijft het in contact met de reeds gevestigde bedrijven. Bij het aantrekken van bedrijven richten wij ons op een aantal sectoren, waaronder nieuwe energie. Geothermie is hierin een belangrijke pijler waar wij op inzetten. Om bedrijven aan te trekken zijn enerzijds projecten en anderzijds een goed lokaal ecosysteem van groot belang. Met de Energy Cave en RCSG heeft Rijswijk hiervoor belangrijke elementen in huis. Bovendien bevindt het zich centraal tussen Delft met de TU en Den Haag met beleidsmakers. Idealiter ontstaat er in Rijswijk een cluster van bedrijven dat werkt aan de warmtetransitie.

Er zijn in Nederland nog weinig projecten op het gebeid van aardwarmte voor de bebouwde omgeving. Om meer projecten te realiseren moeten er nog verschillende hordes worden genomen. Energy Cave kan naar mijns inziens bij een aantal van deze uitdagingen een rol spelen: 

  • Overhedenmoeten beslissen hoe zij hun warmtevoorziening moeten inrichten. Energy Cave kan een rol spelen de juiste mensen bij elkaar te brengen.
  • Het publiek en beleidsmakers moeten geïnformeerd worden over de technologie en gevolgen voor bewoners.
  • Mensen moeten worden opgeleid om projecten in de warmtetransitie uit te kunnen voeren

 

The Hague Business Agency kan bijdragen door relevante activiteiten in Energy Cave door ons lokale en internationale netwerk te delen. Op de midden tot lange termijn hopen wij vanzelfsprekend buitenlandse bedrijven in de geothermiesector naar de regio te halen en deze aan te sluiten bij initiatieven als Energy Cave en RCSG.

Interessant verhaal? Deel hem via je favoriete kanaal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp