Geothermie Nederland

Janine Verweij

Directeur

‘De Energy Cave kan op vele manieren van betekenis zijn voor het versterken van vertrouwen in aardwarmte als duurzame hernieuwbare bron van energie.’

De samenwerking met de Energy Cave is voor Geothermie Nederland belangrijk omdat wij meerwaarde zien in het bieden van een hub waar belangstellenden zich kunnen oriënteren en laten informeren over alle ins en outs van geothermie. De Energy Cave kan een centrale ontmoetingsplek zijn voor leden en stakeholders van Geothermie Nederland. Denk aan beleidmakers bij lagere overheden, specialisten in het werkveld van geothermie en ook omwonenden van toekomstige aardwarmteprojecten. De Energy Cave kan op vele manieren van betekenis zijn voor het versterken van vertrouwen in deze duurzame hernieuwbare bron van energie.

 

Ik geloof in de Energy Cave omdat dit in samenwerking ontstaat met vele partijen in de keten die bijdragen aan de ontwikkeling van geothermie en daarmee aan het volbrengen van de energietransitie in Nederland. Geothermie Nederland stelt kennis en ervaring en bestaande communicatiemiddelen over aardwarmte beschikbaar voor de realisatie van het informatiecentrum en de experience en hoopt ook veelvuldig gebruik te gaan maken van de Energy Cave als inspirerende ontmoetingsplek voor allerlei kennis- en netwerkbijeenkomsten.

Interessant verhaal? Deel hem via je favoriete kanaal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Uitnodiging: 10 september 2024 | 14:45 – 18:00 uur

De energietransitie versnellen door innovatie? Dat lukt alleen door samenwerking!

Daarom brengen we startups, innovatieve bedrijven en investeerders samen in de Energy Cave voor het 2e Matchmaking Event Warmtetransitie.

Onze Matchmaking Events staan in het teken van het versnellen van de energietransitie door technologie, innovatie en samenwerking.

Centraal staat ontmoeting en kennisdeling tussen startups, (technologisch) innovatieve
bedrijven en investeerders.