Energy Switch - TU Delft

Jacqueline van Krieken

Project Coördinator

‘Energy Cave wil net zoals Energy Switch bijdragen in de energietransitie door omscholing, bijscholing en bewustwording. Door onze krachten te bundelen wordt één plus één drie.’

De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie, maar óók in mensen. Om de energietransitie tot een succes te maken, is het daarom belangrijk dat werknemers – met de juiste kennis en vaardigheden – op de juiste plek terecht komen.

Energy Cave wil net zoals Energy Switch bijdragen in de energietransitie door omscholing, bijscholing en bewustwording. Belangrijk daarbij is om synergie te creëren tussen de initiatieven en elkaar te versterken zodat ‘1+1= 3 wordt. De Energy Cave geeft invulling aan initiatieven op het gebied van geothermie en maken het belang van geothermie in de energietransitie zichtbaar. Ook heeft de Energy Cave, als fysieke mooie locatie, veel potentieel voor alle partijen en projecten die met geothermie te maken hebben. Dat in combinatie met de positieve energie en drive van het projectteam maken dat ik geloof in deze samenwerking. Vanuit de Energy Switch dragen wij graag bij aan het delen van onze kennis uit netwerken en initiatieven.

Interessant verhaal? Deel hem via je favoriete kanaal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Uitnodiging: 10 september 2024 | 14:45 – 18:00 uur

De energietransitie versnellen door innovatie? Dat lukt alleen door samenwerking!

Daarom brengen we startups, innovatieve bedrijven en investeerders samen in de Energy Cave voor het 2e Matchmaking Event Warmtetransitie.

Onze Matchmaking Events staan in het teken van het versnellen van de energietransitie door technologie, innovatie en samenwerking.

Centraal staat ontmoeting en kennisdeling tussen startups, (technologisch) innovatieve
bedrijven en investeerders.