Ondertekening intentieverklaring voor onderzoek haalbaarheid warmtenetten in Rijswijk

Ondertekening intentieverklaring

Gemeente Rijswijk (team energietransitie) met Mark Wit, HVC, Rijswijk Wonen en Vidomes hebben een intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid voor de aanleg van warmtenetten in Rijswijk te onderzoeken. 

De regio staat voor aanzienlijke uitdagingen, waaronder de energietransitie en het loskoppelen van aardgas Ook klimaatadaptatie speelt een cruciale rol bij het waarborgen van Rijswijk als een prettige en leefbare omgeving in de toekomst.

De maatregelen die daarvoor nodig zijn, liggen voor een groot deel in de openbare ruimte. Denk aan het aanleggen van warmtenetten, maar ook klimaatadaptatie-initiatieven zoals minder verharding, meer vergroening tegen hittestress en het bevorderen van biodiversiteit. Hierbij ontstaan ook belangrijke meekoppelkansen.

Interessant artikel? Deel hem via je favoriete kanaal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Uitnodiging: 10 september 2024 | 14:45 – 18:00 uur

De energietransitie versnellen door innovatie? Dat lukt alleen door samenwerking!

Daarom brengen we startups, innovatieve bedrijven en investeerders samen in de Energy Cave voor het 2e Matchmaking Event Warmtetransitie.

Onze Matchmaking Events staan in het teken van het versnellen van de energietransitie door technologie, innovatie en samenwerking.

Centraal staat ontmoeting en kennisdeling tussen startups, (technologisch) innovatieve
bedrijven en investeerders.