Energy Cave

Over ons

Het klimaat verandert en de energietransitie is in volle gang.  De ondergrond kan bijdragen aan de transitie door onder andere geothermie en energieopslag.  De  Energy Cave, gevestigd op At the Park in Rijswijk, speelt hierop in.

Samen met bedrijven, onderwijs en overheid bundelen we de krachten rondom geothermie en energietransitie om een verschuiving naar duurzame energie te realiseren. We werken samen aan slimme innovaties en kennisoverdracht. In het Experience Center van de Energy Cave informeren, innoveren en demonstreren we allerlei zaken rondom geothermie en de energietransitie. Het is een ontmoetingsplek voor inwoners, beleidsmakers, studenten en bedrijven; om te leren, te inspireren en te verbinden. De  boortoren van innovatielab  RCSG maakt onze locatie compleet en geeft de unieke mogelijkheid om technische innovaties rondom boortechnieken te faciliteren en realiseren.  Zo werken we samen aan kansen en energie voor de toekomst.

  • Informatie
  • Educatie
  • Innovatie

Informatie

Het Experience Center is een aansprekende ontmoetingsplek. Het inspireert en helpt in kennisoverdracht en informatievoorziening, om de overstap naar duurzame energie te realiseren.

Educatie

Het stimuleren en enthousiasmeren van jongeren om te kiezen voor een technische opleiding vormt één van de speerpunten en draagt bij aan de huidige arbeidstekorten. Dat doen we door hen te informeren over het beroepenveld, zodat ze in staat zijn de juiste studiekeuze te maken. Aansluitend ontwikkelen en geven we nieuw, relevant onderwijs om jongeren op te leiden voor toekomstgerichte banen.

Innovatie

De Energy Cave ligt pal naast het imposante innovatielab van TNO met het unieke ‘boorput onderzoeks-en testcentrum’ RCSG. Hier kunnen aardwarmteprojecten op ware schaal getest worden.

De fysieke campuslocatie op At the Park, biedt tevens ruimte voor het vestigen van start- en scale-ups om samen innovaties te realiseren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en meer vakmensen op te leiden.

Energietransitie in de regio

Een verschuiving van olie en gas naar aardwarmte

De provincie Zuid-Holland is een gebied met een uitgebreide historie aan olie en gas, onder meer door de aangetroffen koolwaterstoffen in de bodem. In de regio zijn organisch rijke lagen in de ondergrond aanwezig, waaruit zich olie en gas heeft gevormd gedurende de geologische geschiedenis van de aarde. In 1953 werd in Rijswijk de eerste olie in het westen van Nederland aangetroffen.

Als je tegenwoordig van Den Haag naar Vlaardingen rijdt gaat de rit zowel langs de olie- en gasinfrastructuur als geothermische locaties. Van olie en gas naar warm water, van oude energie naar nieuwe. De transformatie vindt hier in de regio plaats en is uniek door:

  • aanwezige glastuinbouw in de regio met een grote warmtevraag;
  • gunstige ondergrond;
  • ervaring en beschikbaarheid van excellente geologische (onderzoeks)data, en
  • bestaande warmtenetwerken voor distributie.

Geothermie

Een verschuiving van olie en gas naar aardwarmte

Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water dat zich (vanaf 500m diep) in aardlagen bevindt. De aardwarmte-installatie pompt dit water omhoog en distribueert de warmte via een warmtenet naar omliggende huizen, gebouwen, kassen en industrie. In de Energy Cave kan men zien en beleven hoe de ondergrond een rol kan spelen bij het halen van de klimaatdoelstellingen en hoe de regio hiervan kan profiteren. Naast de toepassing van geothermie kan de ondergrond ook een rol spelen in CO2 opslag.

Samen sneller en slimmer innoveren

Een verschuiving van olie en gas naar aardwarmte

De transformatie van fossiele naar nieuwe duurzame energie, zoals aardwarmte, heeft veel impact, maar biedt ook veel kansen om de energietransitie mogelijk te maken. Belangrijke spelers bundelen hun krachten in de Energy Cave. Ze zijn daardoor in staat om sneller en slimmer te innoveren en bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken.

Nieuwsgierig naar de Energy Cave?