Energy Cave

Experience Center on geo energy

Experience Center

Inspireer elkaar

Educatie

Leer van het bedrijfsleven

Innovatie

Innoveer samen

Energy Cave

Nieuwe energie en kansen voor de toekomst

Het klimaat verandert en de energietransitie is in volle gang. Ook Zuid-Holland maakt de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie, zoals aardwarmte (geothermie). Structurele samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid is nodig om deze transitie te versnellen.

 

De Energy Cave, gevestigd op At the Park in Rijswijk, voorziet in deze samenwerking. Samen zorgen we voor goed en voldoende opgeleide vakmensen, doen we onderzoek naar innovaties en bieden we een onafhankelijk kennis- en informatieplatform.

Energizers

Nieuws, actualiteiten en inspiratie vanuit de Energy Cave

Energietransitie in de regio

Een verschuiving van olie en gas naar aardwarmte

De provincie Zuid-Holland is een gebied met een uitgebreide historie aan olie en gas, onder meer door de aangetroffen koolwaterstoffen in de bodem. In de regio zijn organisch rijke lagen in de ondergrond aanwezig, waaruit zich olie en gas heeft gevormd gedurende de geologische geschiedenis van de aarde. In 1953 werd in Rijswijk de eerste olie in het westen van Nederland aangetroffen.

Als je tegenwoordig van Den Haag naar Vlaardingen rijdt gaat de rit zowel langs de olie- en gasinfrastructuur als geothermische locaties. Van olie en gas naar warm water, van oude energie naar nieuwe. De transformatie vindt hier in de regio plaats en is uniek door:

  • aanwezige glastuinbouw in de regio met een grote warmtevraag;
  • gunstige ondergrond;
  • ervaring en beschikbaarheid van excellente geologische (onderzoeks)data, en
  • bestaande warmtenetwerken voor distributie.

Bron: www.geothermie.nl

Onze partners

Lees hier meer over onze partners

Uitnodiging: 10 september 2024 | 14:45 – 18:00 uur

De energietransitie versnellen door innovatie? Dat lukt alleen door samenwerking!

Daarom brengen we startups, innovatieve bedrijven en investeerders samen in de Energy Cave voor het 2e Matchmaking Event Warmtetransitie.

Onze Matchmaking Events staan in het teken van het versnellen van de energietransitie door technologie, innovatie en samenwerking.

Centraal staat ontmoeting en kennisdeling tussen startups, (technologisch) innovatieve
bedrijven en investeerders.